CENNIK

 

 

 

 

Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Szczawnie-Zdroju
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Uchwały nr XL/54/17 Rady Miejskiej w Szczawnie – Zdroju
z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali sportowej i Obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1a w Szczawnie – Zdroju oraz Uchwały nr XL/55/17 Rady Miejskiej w Szczawnie – Zdroju z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie – Zdroju, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady rezerwacji Hali sportowej:

 1. Podstawą do dokonania rezerwacji Hali sportowej w określonym terminie (dłuższym niż jednomiesięczny) jest złożenie wniosku do Burmistrza Szczawna – Zdroju zawierającego:
  a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego wniosek,
  b) adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu składającego wniosek,
  c) numer NIP składającego wniosek (jeżeli wnioskodawca posiada),
  d) określenie celu udostępnienia Hali sportowej,
  e) proponowaną datę i godzinę (godziny) korzystania z Hali sportowej,
  f) informację o potrzebie korzystania z szatni, natrysków,
  g) podpis osoby odpowiedzialnej za wynajem Hali sportowej,
  h) podpis wnioskodawcy.
 2. Podstawą do dokonania rezerwacji Hali sportowej w określonym terminie (krótszym niż jednomiesięczny) jest:
  a) kontakt telefoniczny z pracownikiem obsługującym „Kalendarz hali – wolne terminy” zamieszczony na stronie internetowej www.sport-szczawno-zdroj.pl, w celu potwierdzenia możliwości korzystania z obiektów w proponowanym terminie i ustalenie szczegółów wynajmu, 
  b) dokonania przedpłaty z tytułu korzystania z obiektu na konto bankowe Gminy,
  c) przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu za korzystanie z obiektu na adres obiektysportowe@szczawno-zdroj.pl lub okazanie administratorowi obiektów sportowych, najpóźniej 3 dni przed zaplanowaną rezerwacją.

§ 2

Ustala się zasady rezerwacji Sali gimnastycznej:

 1. Podstawą do dokonania rezerwacji Sali gimnastycznej w określonym terminie (dłuższym niż jednomiesięczny) jest złożenie wniosku do Burmistrza Szczawna – Zdroju zawierającego:
  i) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego wniosek,
  j) adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu składającego wniosek,
  k) numer NIP składającego wniosek (jeżeli wnioskodawca posiada),
  l) określenie celu udostępnienia Sali gimnastycznej,
  m) proponowaną datę i godzinę (godziny) korzystania z Sali gimnastycznej,
  n) informację o potrzebie korzystania z szatni, natrysków,
  o) podpis osoby odpowiedzialnej za wynajem Sali gimnastycznej,
  p) podpis wnioskodawcy.

 2. Podstawą do dokonania rezerwacji Sali gimnastycznej w określonym terminie (krótszym niż jednomiesięczny) jest:
  a) kontakt telefoniczny z pracownikiem administrującym obiekty sportowe, w celu ustalenia możliwości korzystania z obiektu w proponowanym terminie i ustalenie szczegółów wynajmu,
  d) dokonania przedpłaty z tytułu korzystania z obiektu na konto bankowe Gminy,
  e) przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu za korzystanie z obiektu na adres obiektysportowe@szczawno-zdroj.pl lub okazanie administratorowi obiektów sportowych, najpóźniej 3 dni przed zaplanowaną rezerwacją .

 

 

§ 3

 1. Ustala się stawki opłat z tytułu korzystania z Hali sportowej i Sali gimnastycznej:

   

   

  L.p.

  Rodzaj usługi

  Cena brutto za cały obiekt za

  1 godz.*

  Cena brutto za ½ obiektu za 1 godz.*

  Cena brutto za cały obiekt za 1 godz.* dla klubów sportowych i stowarzyszeń

  Cena brutto za ½ obiektu za 1 godz.* dla klubów sportowych i stowarzyszeń

  1

  Udostępnienie Hali sportowej
  z oświetleniem z dostępem do szatni z natryskami

  110 zł

  80 zł

  80 zł

  60 zł

  2

  Udostępnienie Hali sportowej
  z oświetleniem, z dostępem do szatni bez natrysków

  80 zł

  60 zł

  60 zł

  45 zł

  3

  Wynajem Hali sportowej na cele niekomercyjne z udziałem publiczności

  200 zł

  -

  160 zł

  -

  4

  Wynajem Hali sportowej
  na cele sportowe komercyjne–biletowane

  400 zł

  -

  250 zł

  -

  5

  Dodatkowa szatnia bez natrysków

  20 zł

  20 zł

  15 zł

  15 zł

  6

  Dodatkowa szatnia z natryskami

  30 zł

  30 zł

  20 zł

  15 zł

  7

  Udostępnienie Sali gimnastycznej
  z oświetleniem z dostępem do szatni z natryskami

  50 zł

  -

  40 zł

  -

  8

  Udostępnienie Sali gimnastycznej
  z oświetleniem, z dostępem do szatni bez natrysków

  40 zł

  -

  33 zł

  -

  9

  Dodatkowa szatnia bez natrysków

  10 zł

  -

  5 zł

  -

  10

  Dodatkowa szatnia z natryskami

  15 zł

  -

  10 zł

  -  * W godzinę wynajmu zalicza się 50 minut korzystania z płyty + 5 minut na przygotowanie do zajęć i 5 minut

na uporządkowanie po zajęciach.

 

 1. Stawka wynajmu Hali sportowej lub Sali gimnastycznej na inne cele, niewskazane w cenniku - podlega negocjacjom i jest obciążona podatkiem VAT.

 2. Środki uzyskane z tytułu udostępnienia Hali sportowej i Sali gimnastycznej stanowią dochód Gminy.

 3. Uczniowie jednostek oświatowych w Szczawnie – Zdroju, realizując zajęcia dydaktyczne
  w zakresie wychowania fizycznego korzystają z Hali sportowej i Sali gimnastycznej nieodpłatnie.


§ 4

Korzystający dokonuje opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 bezpośrednio na konto bankowe Gminy, najpóźniej 3 dni przed dniem wydania Hali sportowej lub Sali gimnastycznej do korzystania, bądź zgodnie z ustaleniami poczynionymi w drodze zawarcia pisemnej umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 5

Traci moc zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z Hali Sportowej przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej mienie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.


§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

+48 504 295 878       +48 533 474 105

Obiekty sportowe Szczawno-Zdrój

UM Szczawno-Zdrój

Hali Sportowej w Szczawnie-Zdroju

tel:  +48 504 295 878           +48 533 474 105

 

email: obiektysportowe@szczawno-zdroj.pl

Obiekty Sportowe

ul. Słoneczna 1 A

58-310 Szczawno-Zdrój

ZAPRASZAMY